Toate prevederile prezentei sectiuni din termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.partenerii.ro sunt in concordanta cu dispozitiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Definiţii:

 • Prin „Date cu caracter personal” se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
 • O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Identitatea si datele de contact ale Operatorului:

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre Partenerii.ro ca si operator de prelucrare a datelor cu caracter perosonal , Asociatie nonprofit , înfințata prin sentința civilă definitivă nr. 1293/2020, pronunțată de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 20264/215/2020.
Asociația este înscrisă sub nr. 48/09.11.2020 in Registrul ONG ținut de Judecătoria Craiova și urmărește desfășurarea unor activitați de interes general, sau in interesul unor colectivitați.

Conform Termenilor si Conditiile platformei Partenerii.ro, Partenerii.ro opereaza website-ul www.partenerii.ro   si furnizeaza serviciile acestei platforme catre utilizatori. Partenerii.ro  prelucreaza o serie de date cu caracter personal care va apartin, in urma utilizarii platformei Partenerii.ro.

De ce vă prelucrăm datele?

 •  Daca sunteti client al platformei www.partenerii.ro –  va prelucreaza datele pentru a putea desfășura relatia contractuala dintre dumneavoastră şi Partenerii.ro, respectiv pentru preluarea, validarea și răspunderea la solicitarea plasata pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării solicitării, etc.
 • Dacă sunteți vizitator al platformei partenerii.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

-o buna funtionare a serviciilor puse la dispozitie de Partenerii

 1. crearea si administrarea contului dumneavoastra pe site-ul partenerii.ro
 2. emiterea, contorizarea si administrarea cardului virtul Partenerii
 3. suport la intrebarile ce ni le adresati in scris sau telefonic;

-Pentru a imbunatati serviciilor puse la dispoztie

 1. Dorim sa oferim servicii de calitatea tocmai de aceea unele informatii sunt evaluate de noi pentru estimarea utilizării sistemului nostru, pentru a afla mai bine nevoile clienţilor noştri şi pentru elaborarea statisticilor.

– In scopuri de marketing

Ce categorii de date prelucrăm şi când le colectăm?

1. Daca sunteti partener Partenerii.ro sau completati campul de solicitare oferta prelucram date de cu caracter personal cum ar fi nume, prenume, numar de telefon, adresa de email si orice alta informatie ni-o furmizati prin formular de contact, formular de comandare card Din Orasul Meu, formular de solicitare oferta, sistem de chat implementat pe site, newsletter.

2. Daca sunteti vizitator al platformei Partenerii.ro prelucram datele de cu caracter personal ce ni le furnizati prin formularul de contact, formularul de comandare card Partenerii.ro, formularul de solicitare oferta, sistem de chat implementat pe site, newsletter. Totodata prelucram si IP, data si ora transmiterii formularelor (solicitare oferta, formular contact, formular demo aplicatii), dispozitiv, sistem de operare, browser, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuintele dumneavoastră în cadrul site-ului Partenerii.ro 3.Daca comandati cardul virtual Partenerii atunci prin completarea formularului de comanda vom procesa urmatoarele date cu  caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email. Completarea formularelor de pe site echivaleaza cu o acceptare a ta a termenilor si conditiilor  de utilizare a site-ului partenerii.ro

In general completam date furnizate de dumneavoastra,astfel puteti puteti avea control direct asupra informatiilor pe care ni le transmiteti.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal?

Asociatia nonprofit Partenerii  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi dezvaluite urmatorilor categorii de firme /furnizori partenere:

 • Partenerilor Asociatiei nonprofit Partenerii   ce ofera suport pe partea de  IT 
 • partenerilor Asociatiei nonprofit Partenerii   ce ofera suport pe partea de de marketing 
 • firmelor partenere din cadrul website-ului www.partenerii.ro
 • Drepturile dvs. in raport cu  Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE iti ofera mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale precum:

 •           Dreptul de acces

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine o confirmare din partea noastra ca va prelucram datele personale si sa va oferim acces la aceste date, precum si informatii despre cum sunt prelucrate.

 •       Dreptul la rectificare

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine din partea noastra rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

 •      Dreptul la stergere/de a fi uitat 

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in situatia in care este aplicabil unul dintre cazurile prevazute expres de Regulament. In situatia in care solicitati stergerea datelor cu caracter personal va punem in vedere faptul ca vom fi in imposibilitate de a va oferi in continuare serviciile, iar consecinta acestui fapt va fi dezactivarea cardului Din Orasul Meu pe care il detineti.

 •       Dreptul la restrictionare

Reprezinta dreptul dvs. de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care Compania Quickleaf Media nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa ni le cereti pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs. 

 •       Dreptul la portabilitate

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator.

 •       Dreptul la opozitie

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;

Politica de Cookies

Platforma www.partenerii.ro foloseste cookie-urile. In acest scop folosim platforma Google Analytics. Cookie-urile nu solicita alte informatii cu caracter personal despre dvs. pentru a putea fi utilizate. Puteti oricand sa impiedicati plasarea cookie-urilor prin intermediul unor setări în browserul folosit și astfel interzice definitiv folosirea acestora.

Pagina noastră web este interconectată cu serviciile de analiză Google Adwords şi Google Analytics furnizate de Google Inc. în scopul obţinerii unor date statistice privind activitatea vizitatorilor site-lui, respectiv în scopul îmbunătăţirii vizibilităţii site-lui în mediul online.

Apararea drepturilor dvs:

La cererea Dvs. expresă, transmisă pe caile de mai jos, vă asigurăm dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de rectificare sau dreptul de ştergere a datelor în conformitate cu prevederile GDPR şi a legislaţiei aplicabile în vigoare.

-posta la urmatoarea adresa: -e-mail la: contact@partenerii.ro

-telefonic: 

Modificări în politică de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In urma oricaror modificari veti fi instiintat prin email daca este posibil acest lucru si vom afisa un mesaj de informare pe pagina principal a siteu-ului www.partenerii.ro

Vă mulţumim pentru răbdarea de a parcurge Politica noastră de confidenţialitate. Prin înregistrarea datelor Dvs. personale pe site-ul nostru web, vă exprimaţi acordul ca acestea să fie colectate şi prelucrate de operatorul asociatia nonprofit Partenerii in condiţiile menţionate în prezentul document şi în conformitate cu prevederile GDPR şi a legislaţiei aplicabile în vigoare.